ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO 2011/2012

28 czerwca 2012 r. o godz. 11.30 uczniowie klas III gimnazjum i VI szkoły podstawowej uczestniczyli we Mszy św., w czasie której dziękowali za wszystkie lata nauki. W okolicznościowym kazaniu
ks. Mateusz Gurbisz zachęcał absolwentów do okazania wdzięczności nauczycielom i katechetom za ich trud pedagogiczny i wychowawczy.  Wzywał również do czujności w czasie wakacji, kiedy szatan mocniej niż kiedykolwiek kusi do złego – do sięgania po alkohol, papierosy czy nawet narkotyki.

Później w budynkach szkół odbyły się akademie, podczas których dyrektorzy szkół Bolesław Pyznar i Paweł Żegleń wręczyli świadectwa, a zasłużonym uczniom dyplomy i nagrody książkowe.

 

W piątek 29 czerwca zakończył się rok szkolny i katechetyczny 2011/2012 dla pozostałych uczniów. O godz. 9.00 przedszkolaki, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 oraz młodzież z Gimnazjum wraz z dyrekcją, gronem pedagogicznym i rodzicami udali się do kościoła na Mszę św. Ksiądz proboszcz Stanisław Porębski w homilii mówił o kończącym się roku szkolnym. Wszystkim przypomniał, a zarazem uświadomił, że nie ma wakacji od Pana Boga.

Następnie wszyscy przeszli do budynków szkolnych na część artystyczną. Dyrektorzy serdecznie powitali zaproszonych gości,  rodziców i uczniów. W swoich przemówieniach podsumowali miniony rok szkolny, zwracając szczególną uwagę na wysokie osiągnięcia uczniów. Na końcu zostały rozdane świadectwa, statuetki i nagrody.