ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO

27 czerwca o godz. 11.30 uczniowie klas III Gimnazjum i VI Szkół Podstawowych uczestniczyli we Mszy św., w czasie której dziękowali za wszystkie lata nauki. W okolicznościowym kazaniu ks. Paweł zachęcał absolwentów do okazania wdzięczności nauczycielom i katechetom za ich trud pedagogiczny i wychowawczy.  Wzywał również do odpowiedzialnego przeżycia wakacji.

Następnie w budynkach szkół odbyły się akademie, podczas których dyrektorzy wręczyli świadectwa, a zasłużonym uczniom dyplomy i nagrody książkowe.

W piątek 28 czerwca zakończył się rok szkolny i katechetyczny 2012/2013 dla pozostałych uczniów. O godz. 8.00 przedszkolaki, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 oraz młodzież z Gimnazjum wraz z przedstawicielami Gminy, dyrekcją, gronem pedagogicznym i rodzicami udali się do kościoła na Mszę św. Ksiądz proboszcz w kazaniu przypomniał bardzo ważną prawdę: że nie ma wakacji od Pana Boga.

Po Eucharystii wszyscy przeszli do szkół na część artystyczną. Dyrektorzy serdecznie powitali zaproszonych gości,  rodziców i uczniów. W swoich przemówieniach podsumowali miniony rok szkolny, zwracając szczególną uwagę na wysokie osiągnięcia uczniów. Na końcu zostały rozdane świadectwa, statuetki i nagrody.

Zobacz zdjęcia – zakończenie roku szkolnego 27 czerwca

Zobacz zdjęcia – zakończenie roku szkolnego 28 czerwca