Zmarł ksiądz kanonik Kazimierz Pustułka

no images were found

W dniu 5 kwietnia 2012 r. zmarł ks. Kazimierz Pustułka, emerytowany proboszcz w parafii Łosie.
Wprowadzenie do kościoła parafialnego w Łosiu i Msza św. żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 9 kwietnia 2012 r. o godz. 17.00. Msza pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Barcicach we wtorek 10 kwietnia 2012 r. o godz. 12.00. Następnie ciało śp. Ks. Kazimierza zostanie złożone na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Ks. Kazimierz Pustułka urodził się 4 marca 1943 r. w Przysietnicy, jako syn Franciszka i Marii Nakielskiej. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w roku 1961, podjął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze tarnowskiej w dniu 2 czerwca 1968 r., z rąk biskupa Jerzego Ablewicza.

Jako wikariusz pracował kolejno w następujących parafiach: Tuchów-św. Jakuba – od 27 lipca 1958 r. i Przyszowa – od 18 czerwca 1971 r. Z dniem 1 lipca 1974 r. został skierowany do pracy duszpasterskiej w diecezji gorzowskiej, gdzie podejmował obowiązki wikariusza w Kostrzynie, Międzyrzeczu, następnie administratora parafii w Mycielinie i Leśniowie Wielkim. Po 16 latach powrócił do macierzystej diecezji i został mianowany – z dniem 25 czerwca 1991 r. – proboszczem parafii Łosie. Ponadto pełnił obowiązki referenta misyjnego w dekanacie Ropa oraz kapelana w Domu Pomocy Społecznej w Klimkówce. Po zwolnieniu w dniu 16 sierpnia 2008 r. z pełnionych obowiązków zamieszkał w charakterze emeryta w parafii Łosie.
Ks. Adam Nita