ZYSKAJ ODPUST ZUPEŁNY W ROKU WIARY

no images were found

Przypominamy, że kończący się 24 listopada br. Rok Wiary łączy się z możliwością uzyskania odpustu zupełnego m.in.: za nawiedzenie miejsca własnego chrztu i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Aby uzyskać odpust, wierny musi być prawdziwie skruszony, należycie oczyszczony w sakramencie pokuty oraz przystąpić do Komunii Świętej (w tym samym dniu), a także pomodlić się w intencjach Ojca Świętego (odmawiając Modlitwę Pańską i Wyznanie wiary).

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
By w sposób pełny i świadomy, poprzez szczególne oddanie się Niepokalanej, szerzyć królestwo Chrystusowe, wspomnijmy na wiarę, którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym, a którą nasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu naszego chrztu.
A zatem pytam każdego z Was:
Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekam się.
Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? Wyrzekam się.
Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekam się.
Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę.
Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę.
Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę.
Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Co to jest ODPUST?

Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty.

Poprzez spowiedź grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które szczerze żałuje. Dzięki temu może on osiągnąć wieczne zbawienie.

Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych (czasowych), które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Dlatego nawet ktoś kto umiera w stanie łaski uświęcającej nie idzie prosto do nieba,
ale musi odnowić w sobie pełne podobieństwo do Boga.

Uwolnieniu od tych kar służy właśnie obfity skarbiec odpustów Kościoła.

Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony dla siebie po spełnieniu odpowiednich warunków lub ofiarowywać je za zmarłych.

ODPUST zatem nie jest odpuszczeniem grzechów, ale darowaniem kar czyśćcowych za grzechy.