Aktualności

Msza o uwolnienie i uzdrowienie

Zapraszamy wszystkich na Eucharystię i nabożeństwo z modlitwą za chorych i o uwolnienie z mocy złych duchów.

ROPA – kościół parafialny, 24 września 2016 (sobota), godz. 17.00. Modlitwy poprowadzi Egzorcysta Ks. Józef Bąk z Brunar

Czytaj dalej >>

Bezpośrednie przygotowanie do ŚDM czyli Tydzień Misyjny w naszej parafii i dekanacie

Tydzień Misyjny (20 – 25.07.2016) w naszej parafii, który już zakończyliśmy to czas, w którym chcieliśmy przede wszystkim podzielić się świadectwem naszej wiary, kultury, gościnności, czas, w którym  goszcząc wszystkich pielgrzymów, mogliśmy doświadczyć bogactwa, radości i entuzjazmu młodego Kościoła…

Czytaj dalej >>

29.05.2016 Jubileusz Kapłaństwa Księdza Dziekana

25 maja Ks. Dziekan Stanisław Porębski przeżywał Jubileusz 30-lecia Kapłaństwa. Z tej racji w niedzielę, 29 maja br. cała wspólnota parafialna składała dostojnemu Jubilatowi życzenia. Jubileusz Kapłaństwa to okazja do tego, aby podziękować dobremu Bogu za kapłaństwo służebne, za dar i tajemnicę kapłańskiego posługiwania Bogu i drugiemu człowiekowi.

Czytaj dalej >>

26.05.2016 Koncert Jednego Serca Jednego Ducha w Rzeszowie

Po raz kolejny młodzi z naszej parafii wieczorem w Uroczystość Bożego Ciała mogli uczestniczyć w koncercie uwielbieniowym w Rzeszowie. Wspólnie razem włączając się w rodzinę Jednego Serca Jednego Ducha mogliśmy po raz kolejny utwierdzić się w przekonaniu, że wiara nie jest prywatną sprawą, że wspólnie razem możemy umacniać naszą wiarę i uwielbiać Boga, który jest naszym Stwórcą i Odkupicielem. Bogu niech będą dzięki za to, że jest tak blisko nas, że możemy należeć do tej niezwykłej rodziny, że razem tworzymy Jedno Serce i Jednego Ducha, i że po raz kolejny mogliśmy z innymi wyśpiewać Bogu chwałę.

Czytaj dalej >>

26.05.2016 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

26 maja, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, po uroczystej Mszy świętej wszyscy Parafianie –  licznie zgromadzeni – wyszli na ulice, aby zamanifestować wiarę w Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Każda Eucharystia jest przedsmakiem uczty w niebie, a procesja jest wyrazem naszej ludzkiej wędrówki, pielgrzymki, w której podążamy przez całe swoje życie.

Czytaj dalej >>

Starsze >>