Aktualności

MSZA O UWOLNIENIE I UZDROWIENIE

Zapraszamy wszystkich na Eucharystię i nabożeństwo z modlitwą za chorych i o uwolnienie z mocy złych duchów.

ROPA – kościół parafialny, 30 kwietnia 2016 (sobota), godz. 17.00. Modlitwy poprowadzi Ks. Stefan Tabor 


Czytaj dalej >>

Dekanalne Spotkanie Młodzieży w Ropie

Idę na Mszę świętą w niedzielę, bo mi każą. Odmawiam modlitwę, bo ciągle pytają, czy się modliłem. Wierzę, bo mówią, że trzeba… Stąd wierzę i nie wierzę… Wierzę, bo trzeba, ale wierzyć samodzielnie nie zacząłem… Trzeba samodzielnie uczyć się żyć w wierze… Nie powtarzać wiary za kimś – nie wierząc naprawdę…

Nie zbawi nas żadna formuła, ale konkretna Osoba oraz pewność, jaką On nas napełnia: „Ja jestem z wami”. Program już istnieje – ten sam co zawsze, zawarty w Ewangelii i w żywej Tradycji. Jest on skupiony wokół samego Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować, bo tylko wtedy umacnia się nasza wiara.

Czytaj dalej >>

Triduum Paschalne

Triduum Paschalne, Triduum Sacrum (z łac. triduum – trzy dni) – najważniejsze wydarzenie chrześcijan, którego istotą jest celebracja Misterium paschalnego: męki, śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek (Msza Wieczerzy Pańskiej), kończy zaś drugimi nieszporami po południu Niedzieli wielkanocnej.

Święta Wielkanocy wiążą się z żydowską Paschą. Święto to jest wspomnieniem niewoli narodu izraelskiego w Egipcie. Wyjście z Egiptu poprzedziło rytualne spożycie baranka paschalnego. Chrześcijanie wierzą, że Chrystus, kiedy spożywał ostatnią wieczerzę paschalną, wypełnił symbole starotestamentowe i że był Barankiem Paschalnym, który dopełnił zbawczej ofiary.

Czytaj dalej >>

Szalowski Zespól Wokalny zaśpiewa w Ropie

W niedzielę, 21 lutego w naszym Kościele o godz. 10.30 zaśpiewa Szalowski Zespół Wokalny. Swoją obecnością uświetni Ofiarę Mszy świętej. Zapraszamy serdecznie na tę godzinę do naszego Kościoła. Zespół zaśpiewa także Pieśni Pasyjne, które z pewnością głębiej wprowadzą nas w przeżywanie rekolekcji wielkopostnych, które prowadzi dla naszej wspólnoty parafialnej Ks. Józef Pachut.

PROGRAM REKOLEKCJI PARAFIALNYCH

W czasie czterdziestu dni Wielkiego Postu warto zaplanować czas rekolekcji, czas zastanowienia się nad sobą i nad swoim życiem. Zatrzymać się na chwilę, wyciszyć i zamyślić. Spotkać Boga i spotkać się sam na sam ze sobą. Trzeba wyjść na pustynię, bo tam jest cisza, spokój i milczenie. Wtedy można usłyszeć siebie. A może właśnie tegoroczne nauki rekolekcyjne będą dla mnie swoistą pustynią, powrotem do źródeł?
Rekolekcje wielkopostne to taki szczególny i wyjątkowy czas w roku liturgicznym Kościoła. Jest to czas próby, czas lekcji i nauk, kiedy uczymy się roztropności, mądrości ducha i stajemy się lepsi. Czas rekolekcji jest bardzo znanym aktem pokutnym w Kościele od wieków – aktem duchowych ćwiczeń.

Czytaj dalej >>

Starsze >>