Kontakt

38-312 Ropa 227

tel.: 18 35 34 119

ks. Stanisław Porębski proboszcz wew. 20

ks. Marcin Gadziała wikariusz wew. 21

ks. Marcin Bukowiec wikariusz wew. 22

ks. Kazimierz Pawłowski pomoc duszpasterska wew. 23

e-mail: ropa_par@diecezja.tarnow.pl