Kontakt

38-312 Ropa 227
tel.: 18 35 34 119

ks. Stanisław Porębski proboszcz wew. 20
ks. Marcin Gadziała wikariusz wew. 21
ks. Marcin Bukowiec wikariusz wew. 22
ks. Kazimierz Pawłowski pomoc duszpasterska wew. 23

e-mail: ropa_par@diecezja.tarnow.pl