Aktualności

Wyjazd kolędników misyjnych – zgoda

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/mojej córki (imię i nazwisko) do kina w dniu 21.01.2019 r. do kina w Nowym Sączu. Wyjazd o godz. 8.45 z parkingu przy starym kościele. Planowany powrót ok godz. 14.30.

…………………………………………
podpis rodzica

Wizyta duszpasterska 2018-2019

Czwartek (17.01.2019) od 14.00:

Nowakówka, cz. I, Smołówka, cz. I (od Roberta Gucwy do Mirosława Koszyka)

Nad Pociechą, cz. II (od Lesława Smoły do Franciszka Koszyka)


Piątek (18.01.2019) od 14.00:

Nowakówka, cz. II, Smołówka, cz. II (od Piotra Koszyka do Michaliny Zacharskiej)

Krzyżówka (od Michała Chudzika do Jana Rawińskiego)

Życzenia na Boże Narodzenie

 

Drodzy Parafianie!

Święta Bożego Narodzenia wprowadzają nas w wielką tajemnicę wiary o Panu Bogu, który wciąż szuka człowieka. Jezus Chrystus wchodzi bowiem w historię człowieka i pragnie zamieszkać w ludzkich, naszych sercach.

Czytaj dalej >>

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie

Zapraszamy wszystkich na Eucharystię i nabożeństwo z modlitwą za chorych i o uwolnienie z mocy złych duchów.

ROPA – kościół parafialny,
24. listopada 2018 (sobota), godz. 16.00.
Modlitwy poprowadzi o. Pacyfik Iwaszko
 

Czytaj dalej >>

Śp. s. Bronisława (Helena) Łukaszyk

W klasztorze sióstr klarysek w Starym Sączu w wieku 88 lat, zmarła nasza rodaczka s. Bronisława (Helena) Łukaszyk.
Różaniec o 9.30, Msza św. żałobna o 10.30 w klasztorze sióstr klarysek, w sobotę 17. listopada.


Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie…

Starsze >>